Stress bliver i dag anset som en folkesygdom, som påvirker mere end 10 % af den danske befolkning. Foruden et stort informationsflow skal der på arbejdspladserne håndteres flere og flere komplekse udfordringer, og forandringerne går hurtigere, end de fleste kan følge med.

Stress i uhensigtsmæssig forstand forsvinder ikke foreløbig, og vi er som samfund, som virksomhed og på individuel basis nødt til at forholde os til det – gerne på forkant.

Er I nysgerrige på, hvad I kan gøre på jeres arbejdsplads for at forebygge stress og skabe en god arbejdsplads med ”overskud på kontoen”?

 

Foredrag / workshops

Jeg skræddersyr både foredrag og workshops til jeres virksomhed alt efter jeres behov og ønsker.

Nedenstående områder er bare et forslag til emner, jeg kan komme ind på:

 • Hvad er stress, hvornår opstår det, og hvad er symptomerne?
 • Hvem har ansvaret for, at en medarbejder rammes af stress?
 • Konkrete redskaber til forebyggelse af stress
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Det gode lederskab / kollegaskab – må hjertet være med?
 • Skab trivsel, glæde og overskud på arbejdspladsen
 • Robusthed hos medarbejderne
 • Hvis en medarbejder rammes af stress, hvordan støtter I ham/hende  bedst muligt både under sin sygeperiode samt i sin tilbagevenden til arbejdspladsen?

Mit mål er at skabe en åben dialog og bryde tabuet omkring stress.

Værdi mit foredrag kan få for virksomheden:

 • Lavere sygefravær
 • Bedre lederskab
 • Bedre dialog
 • Højere trivsel

Det har aldrig været mere relevant!

I er velkommen til at booke en gratis, uforpligtende og afklarende samtale med mig her