Stress er en belastningstilstand, der opstår, når ydre krav fra omgivelserne eller indre krav fra personen selv overstiger personens ressourcer. Overordnet set kan man sige, at stress er en reaktion på en ubalance mellem krav og ressourcer. Vi bliver stressede, når vi oplever ikke at kunne håndtere en situation og/eller har følelsen af, at situationen kan få ubehagelige konsekvenser.

Derfor rammes vi forskelligt

To mennesker, kan reagere vidt forskelligt på samme situation alt efter deres ressourcer, historie og ”filter”. Den måde, vi tolker og tackler situationer på, afhænger bl.a. af vores sind, vores opvækst, erfaringer, vores overbevisninger og værdier.

Derfor kan et menneske med lethed håndtere nogle situationer, som et andet menneske bliver voldsomt påvirket af og måske endda stressramt. Det handler aldrig om at være stærk eller svag. Det handler om, at vi håndterer situationer forskelligt ud fra det sammensatte menneske, vi nu engang er.

Din samlede livssituation

Stress er ikke forbeholdt arbejdspladsen. Dine private forhold og samlede livssituation kan være ude at balance i en sådan grad, at det leder til stress. Ofte ses også en kombination at det hele, hvis vi lever et liv, hvor vi ikke lever efter vores egne værdier og i overensstemmelse med vores sande behov.

Stress kommer ikke ud af det blå. Din krop har sendt mange signaler i forvejen – du har bare ikke reageret på/hørt dem.